• LocHal

Passport4Work

30 september 2020

14:00 - 15:00

Ronald Lievens Andries van Vugt

Tilburg University

Tijdens dit onderdeel zullen Ronald Lievens, onderzoeker bij Tilburg University, en Andries van Vugt, directeur van Organiq, een prototype van P4W demonstreren en met deelnemers in gesprek gaan over het nut en de toepassing van de tools die worden ontwikkeld. Daar wordt de tool live gedemonstreerd bij wijze van een sneak preview. Jij als deelnemers gaat zelf met een van de innovatieve rollenspellen aan de slag en worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ook wordt een van de belangrijkste uitkomsten van de tool, de ‘skillprint’ voor het eerst getoond.

Achtergrond
Passport4Work is een vernieuwende manier om werkzoekenden met werkgevers in contact te laten komen. Passport4Work legt meer de nadruk op kennis en vaardigheden, dan op functies en diploma’s. Werkzoekenden krijgen zo de kans om te groeien in hun eigen vak én in nieuwe vakgebieden.

Een belangrijk doel van Passport4Work is het vereenvoudigen van de overstap naar nieuw werk, voor zowel werkzoekenden als mensen die al een baan hebben. Een zeer innovatief onderdeel van Passport4Work is de ontwikkeling van een vaardighedenpaspoort, dat kan worden uitgebreid op basis van ‘gamification’. Dit wil zeggen dat spelenderwijs vaardigheden worden getoetst en bijgeleerd.