Tilburg University CSAI

De CSAI onderzoeksafdeling van Tilburg University probeert de kloof tussen mens en computer te verkleinen. Dit bekijken ze door naar zowel de menselijke kant als naar de computerkant te kijken met als doel om de vraag “Zullen we ooit in staat zijn om op een volledig vertrouwde en natuurlijke wijze met computers om te gaan?” te beantwoorden. De onderzoekers gebruiken hiervoor verschillende methoden uit de kunstmatige intelligentie, dataming, serious gaming, psychologie, taalkunde en informatica.