Station88

Station88 is de ontmoetingsplek voor ondernemers, marktpartijen en kennisinstellingen, waar men kennis kan delen, informatie kan vinden en terecht kan met vragen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van inspiratiesessies, lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en ondernemerstafels. Uitgangspunt hierbij is dat de starter en de groeiende (MKB-) ondernemer vooral goed geholpen wordt door andere ondernemers of partners met specialistische kennis of ervaring. Hierbij staat steeds de kracht van verbinding en de vertaling naar de dagelijkse praktijk centraal. Wekelijks organiseert Station88 inspirerende en informatieve sessies die betrekking hebben op ondernemerschap, duurzaamheid, arbeidsmarkt en innovatie. Succesvol ondernemen kun je niet alleen. Onze partners zijn daarom onmisbaar. Met hun expertise stimuleren zij (andere) ondernemers om zich te ontwikkelen en hun bedrijven te laten groeien.