Nationaal Coördinatie­punt NLQF

Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van het Ministerie van OCW zorgt voor de invoering van het NLQF in Nederland. Het NCP NLQF is ondergebracht bij CINOP. De  voornaamste taak van het NCP is de inschaling in het NLQF (en EQF) van private of non-formele  kwalificaties. De kwalificaties die zijn ingeschaald worden opgenomen in een register. Het NLQF staat voor bewijs van niveau van je diploma en maakt daarmee  leren zichtbaar.